Driftavbrott Kiruna 2024-02-21

Ett större antal kunder saknar internet i östra Kiruna stad. Detta beror troligtvis på ett strömavbrott i GiroNet. Beräknad klartid är 16:30 idag.